Cemio Kamzík

Charakterová 3D animace zvířete – kamzíka – pro televizní spot – Cemio kamzík. Zadavatelem nám v tomto případě byla zlínská produkce – IS Produkce.

Cemio Kamzík

Character 3D animation of animal – chamois – for TV spot – Cemio chamois. The contracting authority in this case was Zlín’s production – IS Produkce.