ČRA

(České Radiokomunikace – Bezpečnost)

Ve spolupráci s režisérem Martinem Smékalem jsme pro České radiokomunikace vytvořili trikové informační video o zabezpečenosti datových center a telekomunikační infrastruktury. Video je vytvořeno ve dvou jazykových verzích. V angličtině a češtině.

Našim úkolem bylo odstranění zeleného pozadí ze záběrů s hercem (tzv. greenscreen), návrh, tvorba a animace grafiky, a celková obrazová a zvuková postprodukce.

ČRA 

(Czech Radiocommunications – Security)

In cooperation with director Martin Smékal, we have created a trick-up informative video for Czech Radio communications about the security of data centers and telecommunications infrastructure. The video is made in two language versions. In English and Czech.

Our task was to remove the green background (greenscreen) from the shots with the  actors, the design, the creation and the animation of the graphics. Along with the complete visual and sound post production.