ČRA

(České Radiokomunikace – Media Cloud)

Ve spolupráci s režisérem Martinem Smékalem jsme pro České radiokomunikace vytvořili informační video definující cloudové řešení Českých radiokomunikacích – Media Cloud. Video je vytvořeno ve dvou jazykových verzích. V angličtině a češtině.

Našim úkolem bylo odstranění zeleného pozadí ze záběrů s hercem (tzv. greenscreen), návrh, tvorba a animace grafiky, a celková obrazová a zvuková postprodukce.

ČRA

(Czech Radiocommunications – Media Cloud)

In cooperation with director Martin Smékal, we have created an informative video for Czech Radiocommunications defining the cloud solution of Czech Radiocommunication´s – Media Cloud. The video is made in two language versions. In English and Czech.

Our task was to remove the green background (greenscreen) from shots with actor, the design, the creation and the animation of the graphics, and the complete visual and sound post production.