ČSA

(České Aerolinie – bezpečnostní instruktážní video)

Jedna z nejstarších leteckých společností na světě si od nás nechala komplexně vyprodukovat instruktážní video, na paluby svých letadel. Celý projekt jsme zpracovávali od scénáře, přes výtvarné návrhy, animaci, zvuk až ke komplexní postprodukci.

Úkol zněl jasně – seriózní, přesto však atraktivní a vtipnou formou předat informace pasažérům. Video se upravovalo na míru pro každý typ letadla společnosti ČSA a zároveň v několika jazykových mutacích.

CSA

(Czech Airlines – safety instruction video)

One of the oldest airlines in the world has let us produce a instructional video tutorial for the boarding of their aircrafts. We worked on the whole project from scripts to art designs, animation, sounds, and finally, post-production.

The task was clear – a serious yet attractive and humorous way to pass on information to passengers. The video was tailored for each type of aircraft belonging to CSA and in several different languages.