Fond dalšího vzdělávání

Pro Fond dalšího vzdělávání a server JOBHUB, tvorba videí pomáhající absolventům a lidem v důchodu najít uplatnění na flexibilním pracovním trhu. Náš úkol byl přiblížit možnosti a motivovat návštěvníky k dalšímu zkoumání všech nabídek které na pracovním trhu jsou.

Projekt realizován, od námětů, scénáře, přes celkový proces výroby a zvukovou postprodukci.

Continuing Education Fond

We have created videos for Continuing Education Fond and JOBHUB server.  The purpose was to help graduates and retired people find jobs in a flexible job market. Our task was to bring opportunities and motivate visitors to further explore all the offers that are on the job market.

The project is implemented, from topics, scenarios, through the overall production process and sound post-production.