Skylink a Graphic House

Ve spolupráci s agenturou Graphic House jsme vytvořili několik spotů pro Skylink.

Našim úkolem byla tvorba animací, motion grafiky a následné obrazové postprodukce z dodaných předloh i z vlastní produkce pro online a televizní reklamy Skylink a Skylink7  TV.

Skylink and Graphic House

In cooperation with Graphic House agency we created several spots for Skylink.

Our task was to create animations, motion graphics and post-production from supplied originals and from our own production for online and TV commercials on Skylink and Sklink7 TV.