Koprodukce

(spolupráce)

Kvalitní produkce je náročný koníček. Proto jsme otevřeni jakékoliv spolupráci. Nebojte se nás oslovit, jestli Vám chybí animátor, výtvarník, zvukař, či třeba scénárista. Nebo jestli rovnou hledáte kreativního a spolehlivého partnera po celou dobu projektu.

Co-production

(cooperation)

Quality production is a challenging job. Therefore, we are open to cooperation. Do not be afraid to address us if you are missing an animator, artist, sound engineer or even a screenwriter. Or if you are looking for a creative and reliable partner throughout the project.