Více epizod na…

https://www.televizeseznam.cz/porad/krasty-a-moucha

Krasty a Moucha

Animovaný seriál z produkce BareBear, určen pro nejmenší diváky. Vytvořili jsme námět, scénáře, vizuál, riggy (animovatelné kostry) všech postav, samotné animace, doprovodnou hudbu, obrazovou a zvukovou postprodukci. To celé s ohledem na cílovou skupinu.

Sledovanost: přes 7 milionů shlédnutí v ČR na platformě Stream.cz

Krasty and Fly

BareBear animated series, designed for the smallest audience. We created themes, scenarios, visuals, riggs (animated skeletons) of all characters, animation, music, video and audio postproduction. All in regards to the target audience.

Audience: over 7 million views in the Czech Republic on Stream.cz