Kreativa

(nápady, náměty, scénáře)

Nabízíme k dispozici to nejcennější, co máme. Vlastní nápady. Pokud však máte svůj nápad, pomůžeme Vám z něj vytvořit kreativní námět, ze kterého vystavíme silný a fungující scénář.

Creative

(ideas, themes, scenarios)

We offer you the most valuable things we have, our own ideas. However, if you have your own idea, we will help you to create a creative theme, and from there, build up a strong and functioning scenario.