Mckenzie ČR

Tvorba edukativního animovaného mini-příběhu pro fyzioterapeutickou organizaci McKenzie Institut ČR. Jeho účelem je atraktivní formou upozornit na možnosti předcházení problémům se zády. Video vzniklo v několika jazykových mutacích (česky, slovensky, anglicky, holandsky,…). Z vizuálu videa jsme vytvořili ilustrace pro doprovodné tiskoviny – pracovní sešity, omalovánky,…, jež jsou užívány fyzioterapeuty při práci s dětmi, ať už v ordinacích nebo školách a školkách.

Mckenzie ČR

Creating an educational animated mini-story for the McKenzie Institute of Physiotherapy. Its purpose is to draw attention in an attractive way to the possibilities of preventing back problems. The video was made in several languages (Czech, Slovak, English, Dutch, etc… ). From the video’s visuals, we have created illustrations for accompanying prints – workbooks, coloring books, etc… that are used by physiotherapists to work with children, whether in surgery or school and preschools.