Brno

(rekonstrukce “Dornych – Plotní”)

Pro magistrát města Brna jsme vytvořili několik krátkých animovaných skečů, které vtipně a s nadsázkou informují o chystané rekonstrukci konkrétních silničních staveb v Brně. Projekt jsme měli v komplexní produkci. Na základě podkladů od klienta jsme vytvořili scénáře, výtvarno a následnou animaci s obrazovou i zvukovou postprodukcí.

Brno

(reconstruction of „Dornych – Plotní“)

We have created several short animated clips for the Brno City Hall, which humorously and with exaggeration, inform about the planned reconstruction of concrete road structures in Brno. We had this project under complete production control. Based on data from the client, we created scenarios, art and subsequent animation with both visual and audio post-production.