Obrazová Postprodukce

(klíčování, kompoziting, barvení, vizuální efekty, maskování)

U všech námi produkovaných projektů provádíme obrazovou postprodukci automaticky. Nabízíme ji však i jako dílčí součást jakékoli formy spolupráce, či koprodukce. Vizuální efekty do animace, či herecké akce, klíčování zeleného pozadí, finální barvení a tvorba obrazových atmosfér. Kompoziting, neboli spojování vrstev obrazu (herecká akce, efekty, prostředí,…) do jednoho finálního celku.

Postproduction

(keying, compositing, coloring, visual effects, masking)

We perform image postproduction for all projects we produce. However, we also offer it as a part of any form of cooperation or co-production. Visual effects in animation or acting, keying green background, final coloring and creating image atmosphere. Composing, as joining layers of an image (action, effects, environment, …) into one final piece.