Seznam.cz

Tvorba internetové i televizní motion grafiky, 2D a 3D animovaných reklamních spotů se zajištěním zvukové a obrazové postprodukce, na základě vlastních scénářů i dle storyboardů dodaných klientem.

Seznam.cz

Creation of internet and television motion graphics, 2D and 3D animated advertising spots with provision of audio and video post production, based on our own scenarios and according to client-supplied storyboards.