Zvuk a Hlas

(ruchy, VO v několika jazycích, hudba,…)

Nedílnou součástí každého videa je zvuk. Zvuk, to jsou ruchy věcí a akcí, atmosféry, dialogy, doprovodný komentář, klidně i v několika různých jazycích. Zvuk to je zajištění studia a profesionálního zvukaře, skladatele, ideálního hlasu. Je to práce s hercem, finální mix a výsledek, který video neruší, ale povyšuje. Zvuk to je spousta práce, která není vidět, ale kvalitní výsledek uslyšíte. Jelikož jsme obklopeni profesionály ve všech těchto zvukových procesech, je pro nás zajištění adekvátního zvuku samozřejmostí.

 

Sound and Voice

(sound effects, voice dubbing in several languages, music, …)

Sounds are an integral part of any video, these are the sound effects of things and actions, atmospheres, dialogues, accompanying commentary, even if is in several different languages. Sound, it is a combination of studio, professional sound engineer, composer, and ideal voices. It is working with the actor, the final mix and the results that do not hinder the visuals, but elevates it. Creating a great sound is a lot of work that is not visible, but you will hear the amazing results. As we are surrounded by professionals during all of these processes, providing adequate sound is a sure thing for us .