McKenzie Institut ČR

Klient: McKenzie Institue ČR

Forma: 2D plošková animace

Zadání: Zábavnou formou dětem ukázat výhody zdravého držení těla.