Sos Vesničky

Klient: Sos Vesničky

Forma: 2D digitální kreslená animace

Zadání: Upravit video ze soutěže Young Creative Chevrolet pro potřeby kampaně SOS Dětské vesničky.

 

Základem pro tvorbu byl slogan „Make ItHappen“, který jsme přenesli do obrazu (ne)uskutečněných dětských snů. Záměrem bylo natočit rozhovory s dětmi předškolního věku, které nejsou zasaženy materiálními hodnotami, a jejich výpověď tak bude nést čisté dětské nadšení s velkou dávkou fantazie – povedlo se.

S ohledem na velkou roli rodného jazyka jsme se s ohledem na mezinárodní rozměr soutěže,umístili druzí, ale projekt přinesl své ovoce jinde.

 

V roce 2013 bylo video upraveno a použito pro potřeby kampaně mezinárodní příspěvkové organizacepomáhajícím dětem – SOS Dětské vesničky, pod názvem BACK TO SCHOOL.