Srna pro soutěž o EXPO 2015

Klient: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Forma: 3D animace

Zadání: Animace lesního zvířete – srny – pro projekt k soutěži o možnost tematicky zařídit jeden z pavilonů české prezentace na EXPO 2015.